• 1
  • 2

Exodustraining

 

De Exodus-training is ontwikkeld om in goepsverband (max 6 deelnemers) meer zicht te krijgen op onze eigen (on)mogelijkheden en Gods aanwijzingen. We doen dit aan de hand van het Bijbelboek Exodus. We lezen in Exodus hoe God Zijn volk verlost van zowel geestelijke als praktische slavernij en overheersing en hen brengt tot het doel dat Hij met hen voor ogen heeft. Zo hopen ook wij deze 'weg' te bewandelen en ons te trainen in de aanwijzingen die we in deze geschiedenis vinden. Verder zullen we vanuit de Bijbel scherper inzicht krijgen in wat God ons leert over geestelijke strijd en hoe God ons de weg wijst naar Zijn doel met ons leven.

 

De training duurt drie maanden. Naast de wekelijkse bijeenkomsten wordt van u verwacht dat u dagelijks circa 30 minuten tijd neemt voor Bijbelstudie volgens een opgesteld rooster. Na de 5e training zal er een persoonlijk evaluatiegesprek plaatsvinden waarin we de voortgang van de training evalueren. Na de 9e training zal er opnieuw een persoonlijk evaluatiegesprek plaatsvinden ter voorbereiding op eventueel gebed om verlossing en herstel door de Heere Jezus Christus. In de laatste bijeenkomst zullen we met elkaar terugkijken op de trainingsperiode en wordt er een getuigschrift uitgereikt aan de deelnemers.

De training is kosteloos, gratis. Qadash heeft om niet van God ontvangen, en geeft om niet door aan anderen. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk hartelijk welkom. Het werk van Qadash wordt gedragen door giften zoals die van u. Dit is natuurlijk geheel vrijwillig.

 

Wekelijks komen we bij elkaar op dinsdagavond van 19:30-21:30 uur.

 

1. 07-02

5. 06-03

9.   03-04

2. 14-02

6. 13-03

10. 10-04

3. 21-02

7. 20-03

11. 17-04

4. 28-02

8. 27-03

12. 24-04

 

 

 

 

 

Ieder die de training wil gaan volgen, wordt hier verwacht. U kunt natuurlijk ook eerst naar de informatieavond komen om de ontdekken of deze training iets voor u is. U bent hartelijk welkom. Geef u hieronder op!

 

De intakegesprekken vinden plaats op Als u zich ook direct opgeeft voor de Exodustraining ontvangt u van Qadash een bevestiging. Daarin zal ook het moment van dit gesprek worden aangegeven.

 

 

{BreezingForms : exodusformulier}

Afdrukken E-mailadres