• 1
  • 2

 

Missie van Qadash

Stichting Qadash verlangt mensen te helpen vanuit de Bijbel, om tot de vervulling te komen van Jezus woorden: Als u in Mijn woord blijft bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31-32.

 

Qadash is opgericht door Arnoud en Eline van Asperen in samenwerking met het bestuur en de adviesraad. Arnoud en Eline zijn beide lid van een zendingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Rotterdam Charlois (ICF). Arnoud heeft een opleiding in de sociale pedagogiek en heeft jarenlange ervaring als pedagoog en trainer in de verslavingszorg en is nu part-time in dienst van Qadash als pastoraal-pedagoog. Eline is betrokken bij het pastoraat in de ICF gemeente.
We weten ons geroepen als instrumenten in Gods hand om anderen te helpen in het komen tot vrijheid en herstel in Gods Koninkrijk.
We hebben ervaring in het helpen van mensen, met name ook diegene die door de boze overweldigd zijn geraakt. We verlangen om door God te worden gebruikt tot eer van Zijn Naam en tot herstel, genezing en opbouw van elkaar als discipelen van Hem.

 

Bestuur

Het bestuur van Qadash wordt gevormd door Carla Flach en Eline van Asperen. Op dit moment is er een vacature voor penningmeester. Samen met de adviesraad, het voorbedeteam en de medewerkers dragen het bestuur de geestelijke verantwoordelijkheid voor het werk.

 

Carla Flach heeft een pastoraal hart en bestuurlijke ervaring in diverse grote zorginstellingen. Ze heeft pastorale en bestuurlijke  opleidingen gevolgd en investeert in anderen. Haar ervaringen in persoonlijk leven en werk geven veelkleurigheid aan de identiteit van Qadash.
Eline is pastoraal werker in de ICF gemeente (internationale zendingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk) in Rotterdam en kent de diversiteit van de mens en zijn/haar innerlijk van heel dichtbij. Ze heeft jarenlange ervaring in het helpen van mensen die verlangen naar vrijheid en herstel van hart en leven.
Het bestuur van Qadash heeft een vacature voor een penningmeester. Spreekt u dit aan? Breng ons daarvan op de hoogte.

 

Medewerkers

De medewerkers geven uitvoering aan de roeping en missie van Qadash. Qadash werkt met betaalde medewerkers en met vrijwilligers.

Carla Flach Carla is pastoraal medewerker en werkt als vrijwilliger.
Eline van Asperen Eline is pastoraal medewerker en werkt als vrijwilliger.
Arnoud van Asperen Arnoud van Asperen is coördinator en pastoraal pedagoog.
Wim de Vos Wim de Vos is pastoraal werker en werkt als vrijwilliger.

 

Adviesraad

De adviesraad is nauw betrokken bij het werk, de missie en de visie van Qadash. Zij adviseert bestuur en medewerkers ten aanzien van het beleid en de invulling van de praktische werkzaamheden. De adviesraad bestaat uit professor dr. M.J. Paul en drs. R. Hondsmerk.

Dr. M.J. Paul

Professor dr. M.J. Paul is predikant en docent Oude Testament. Hij heeft in de afgelopen jaren boeken en artikelen gepubliceerd over occultisme en bevrijding. Tevens houdt hij lezingen over dit onderwerp en adviseert hij kerkenraden hierin.

Drs. R. Hondsmerk

Drs. R.J. Hondsmerk is orthopedagoog en GZ-psycholoog en kent de aspecten van geestelijke strijd in en rondom gezinnen in onze huidige samenleving. Hij geeft al ruim 20 jaar trainingen in binnen- en buitenland over huwelijk, gezin en opvoeding. Na zijn periode als directeur bij Stichting Chris en De Hoop, heeft hij nu een eigen consultancy in de zorg en is hij verantwoordelijk voor Stichting Generatio waarin hij al zijn spreekbeurten en trainingen heeft ondergebracht om de kerk van nu te helpen de volgende generatie te bereiken.

 

 

Het Voorbedeteam

Qadash heeft een voorbedeteam, bestaande uit 4 personen. Qadash verstuurt regelmatig een gebedsbrief naar het voorbedeteam, het bestuur en de adviesraad. Het voorbedeteam komt regelmatig bij elkaar. Dagelijks doen zij voorbede voor het werk van Qadash.

 

Communicatieteam

Jaap Scheper verzorgt de (digitale) publicaties van Stichting Qadash. Jaap Scheper heeft onze website gebouwd.

Stichting Qadash.

Afdrukken E-mailadres