• 1
  • 2

Qadash en hulpverlening

 

Bijbel als fundament en uitgangspunt

De medewerkers van Qadash geloven dat de Bijbel als Gods Woord en het werk van de Heilige Geest, fundamenteel en leidinggevend zijn als het gaat om de hulpverlening en de daarin gebruikte psychologische instrumenten. Geloof en overgave, wedergeboorte en ontvangst van de Heilige Geest, bekering en discipelschap, worden door de Bijbel aangewezen als een duurzame weg tot herstel van gebroken- en gebondenheid. Wij zetten ons in om onder Gods genade en leiding van de Heilige Geest hulp te verlenen die op deze aspecten gebaseerd is. 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Afdrukken E-mailadres